گام دوم


۲۳ شهریور ۱۳۹۹

اولین نشست کمیته بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به ریاست دکتر ابراهیم سوزنچی

  در نشست کمیته بیانیه گام دوم مطرح شد؛ لزوم بازنگری اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اولین نشست کمیته بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به ریاست دکتر ابراهیم سوزنچی دبیر این کمیته و معاون خط‌مشی‌گذاری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب […]

حق کپی رایت محفوظ می‌باشد