فناوری


۱۲ مهر ۱۳۹۹

ترجمه کتاب راز جهش اقتصادی کئون لی

کتاب راز جهش اقتصادی، ترجمه دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی، علی بابایی و زهره قاسمی در کتاب «راز جهش اقتصادی»، پروفسور «کئون لی» سردبیر مشهور ژورنال پیشگام Research Policy، به ارائۀ یک تئوری عمیق و مبتنی بر شواهد فراوان در مورد چگونگی جهش اقتصادی (هم‌پایی اقتصادیِ) کشورهای در حال توسعه پرداخته است. 🔖بر مبنای این تئوری، […]

هنر همپایی
حق کپی رایت محفوظ می‌باشد