مطالب توسط ابراهیم سوزنچی

به موج کوچک دل نبندیم

دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی | تجارت فردا |  جوزف شومپیتر، از اولین کسانی بود که معتقد بود نظام اقتصاد سرمایه‌داری، یک رودخانه متلاطم و پرآشوب است و نمی‌تواند در تعادل قرار گیرد. او تصویر سرمایه‌داری را به یک نظام خلاق تغییر داد، و منبع نیروی تغییر را نیز به نیروی کارآفرین، که دائماً در حال […]

حق کپی رایت محفوظ می‌باشد